KPSS ÖABT

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

Öabt; Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve öğretmen olabilecek eğitim fakültesi mezunlarına ek olarak getirilen bir alan sınavıdır.Her öğretmen kendi branşıyla ilgili 50 soruluk sınava tabi tutulur.

Aşağıdaki alanlarda mezun öğretmen adaylarına kpss’de genel yetenek,genel kültür ve eğitim bilimleri testlerinin yanında öabt testide uygulanacaktır.

ÖABT hangi alanlarda uygulanacak?

1. Türkçe

2. İlköğretim Matematik

3. Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

4. Sosyal Bilgiler

5. Türk Dili ve Edebiyatı

6. Tarih

7. Coğrafya

8. Matematik (Lise)

9. Fizik

10. Kimya

11. Biyoloji

12. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13. Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)

14.Sınıf Öğretmenliği

15.Rehber Öğretmen

Atamalarda kullanılacak puan türü

KPSS P10 puanına ek olarak öabt sınavından alınan puanda bu puana eklenicek ve KPSS121 puanı ortaya çıkacaktı. Bu puan türüne göre öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir.