ALES

Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)

Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı akademik personel olmada yada akademik kariyer edinmek için yılda iki defa yapılan sınavdır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Sınavda 80 sorudan oluşan Sayısal – 1 (40 soru) ve Sayısal – 2   (40 soru) testleri ile 80 sorudan oluşan Sözel – 1 (40 soru) ve Sözel – 2 (40 soru) testleri yer almaktadır. Testin tümüne verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. ALES puanı “100 puan” üzerinden hesaplanmakta ve adaylara aşağıdaki puan türleri verilmektedir;

Sayısal – 1 SP

Sayısal – 2 SP

Sözel – 1 SP

Sözel – 2 SP

Sayısal AP

0,35

0,35

0,3

-

Sözel AP

0,2

-

0,4

0,4

Eşit AP

0,4

0,2

0,4

-

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES Puanı =  70+ 30[2(AP-X)-S] / 2(B-X)-S

ALES:     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP:         Adayın ağırlıklı puanı
X:            Ağırlıklı puanların ortalaması
S:            Ağırlıklı puanların standart sapması
B:            Ağırlıklı puanların en büyüğü